CAFE BOX

הקמת בתי קפה ומזנונים בפארקים עירוניים לרווחת התושבים. קידום מרחבים עסקיים B.I.D 

החל משנת 2020 החברה פועלת במסגרת המודל ומקדמת שני מרחבים עסקיים
מרחב הרובע ומרחב חוף הים.

תחומי הפעילות העיקריים 

  • שדרוג המרחב העסקי ותחזוקתו
  • פעילות לקידום העסקים ולשיווקם
  • הפחתת עלויות מכוח הקבוצה
  • גיוס משאבים וחסויות
  • ייעול תהליכים

    החברה לייזום מאפשרת לעסקים הפועלים במרחב לקדם את המרחב העסקי בו הם פועלים, ליהנות מתמיכה הדדית ומתמיכה ציבורית, ליצור שיתופי פעולה וחיבור בין העסקים, לקדם את הפעילות הכלכלית במרחב, וכמובן להעצים את כוח השיווק והרכש כקבוצה.logo בניית אתרים