מכרזים וקולות קוראים


 מכרזים וקולות קוראים פעילים : מכרזים וקולות קוראים לא פעילים :


בקשה להצעת מחיר לאספקה והתקנה של מזרקות מים עם תאורה באגם בראשון לציון

מכרז 01/2021 לאספקה והתקנה של מסכי לד לפרסום חוצות

עדכון מפרט ודחיית מועד הגשה  - מכרז מס' 01/2021

לאספקה והתקנה של מסכי חוצות  LED לפרסום עירוני ומסחרי בראשון לציון                                          

דרישת תקן ליחידות המסך בנספח א'1 בסעיף 2 עודכנה ל- IP65 במקום IP68 .

המועד האחרון להגשה נדחה ל- 13.5.2021 בשעה 12:00טואול הקמת אתרי אינטרנט